ADVISORY FOR FARMERS

ଡ଼ାଳୁଅ ଧାନ

ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଧାନ ତଳିରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ଏଥିପାଇଁ ଫେରୋମୋନ  ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପୋକର ଆର୍ଥିକ ଦହେଳିସୀମା ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

ତଳି ଉପାଡିବାର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 10 ଡେସିମିଲ ତଳିଘେରା ପ୍ରତି 1000ଗ୍ରା କାର୍ଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଳୋରାଇଡ କିମ୍ବା 1200ଗ୍ରା କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ କିମ୍ବା 800ଗ୍ରା ଫିପ୍ରୋନୀଲ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଧାନ ରୋଇଲାବେଳେ 25% ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ସମସ୍ତ ଫସଫରସ ଓ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ|

ଧାନରୋଇବାର 4ଦିନ ଭିତରେ ଜମିରୁ ପାଣି କାଟି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 10କିଗ୍ରା ବେନସଲ୍ଫ ୟୁରନ  + ପ୍ରେଟିଲାକ୍ଲୋର କିମ୍ବା 200ଗ୍ରା ପାଇରାଜୋସଲ୍ଫ ୟୁରନ ଇଥାଇଲ ଘାସମରା ବିଷ ଶୁଖିଲାବାଲିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ| 4ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଘାସମରା ବିଷ ପକାଇନଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 300ଗ୍ରା ପାଇରାଜୋସଲ୍ଫ ୟୁରନ ଇଥାଇଲ ଘାସମରା ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ|

ସୋରିଷ

ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି| ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 5ମିଲି ନିମ୍ବତେଲ 300ପିପିଏମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 60ଗ୍ରା ଫ୍ଲୋନିକାମାଇଡ 200ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ|

ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟରେ ଅନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ହେବାଦ୍ବାରା ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟିପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି| ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ |

ଏହି ପୋକର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାପାଇଁ ସ୍ପୋଡୋଲିଓର ଫେରୋମୋନ ଯନ୍ତା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ|

ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ଫସଲ କ୍ଷେତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଞ୍ଜା ପୋତନ୍ତୁ |

ଏକ କେଜି ଧାନ କୁଣ୍ଡା, 200ଗ୍ରା ଗୁଡ ଓ 20-25 ଗ୍ରା କାର୍ଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଳୋରାଇଡ କୀଟନାଶକ ଔଷଧକୁ କିଛି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିଷ ଥୋପ  ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଫସଲ ଜମି ହିଡ଼ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ|

ଫସଲ ହୁଡାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 1.5ମିଲି ଲମ୍ବଡା-ସାଇହଲୋଥ୍ରୀନ 4.9ସି.ଏସ. ବିଷ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହେକ୍ଟର ପିଛା 25କିଗ୍ରା କ୍ଳୋରୋପାଇରିଫସ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୁଡାରେ ପକାନ୍ତୁ|

ଫସଲରେ ଏହି ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 300ମିଲି ଲମ୍ବଡା-ସାଇହଲୋଥ୍ରୀନ 4.9ସି.ଏସ. କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ|

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ସୋରିଷ ଫସଲରେ ପତ୍ରଛନ୍ଦା ପୋକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 2ମିଲି ପ୍ରୋପେନୋଫସ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ 5ମିଲି ନିମ୍ଵଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ଅଦଳବଦଳ କରି 15ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ|

 ଆଗାମୀ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଫସଲରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଜଳସେଚନ  କରନ୍ତୁ|

 

ଖରାଟିଆ ମୁଗ

ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରାର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବିହନ ବୁଣାବୁଣି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ|

ଶେଷ ଓଡ ଚାଷ ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 1ଟନ ସଢା ଗୋବର ଖାତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ|

ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନରେ 5ମିଲି ହିସାବରେ ଇମିଡାକ୍ଳୋପ୍ରିଡ 600ଏଫ.ଏସ ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ|

ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ: ଏସ.ଏମ.ଏଲ. 668, ଆଇ.ପି.ଏମ. 2-3, ପି.ଡ଼ି.ଏମ.  11, ପି.ଡ଼ି.ଏମ. 54, ପି.ଡ଼ି.ଏମ. 139, ଏଚ.ଏମ.ୟୁ. 16

ବିହନ ପରିମାଣ-ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 25କିଗ୍ରା, ଧାଡିକୁ ଧାଡି ବ୍ୟବଧାନ - 30ସେମି X 10ସେମି

ବିହନ ବୁଣିବା ଦିନ 10କିଗ୍ରା ବିହନ ପ୍ରତି 200ଗ୍ରା ରାଇଜୋବିୟମ, 200ଗ୍ରା ପି.ଏସ.ବି. କଲଚର ଓ 3ଗ୍ରା ଆମୋନିୟମ ମଲିବିଡେଟ 400ମିଲି  ପାଣିରେ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ|

ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲାବେଳେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 87କିଗ୍ରା ଡି.ଏ.ପି., 9.5କିଗ୍ରା ୟୁରିଆ ଏମ.ଓ.ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ|

ମୂଳସାର ହିସାବରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 1କିଗ୍ରା ବୋରନ 20କିଗ୍ରା ଗନ୍ଧକ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ|

ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ଦିନକ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି 1.3ଲିଟର ପେଣ୍ଡିମୀଥାଲୀନ ଘାସମରା ବିଷ 300 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ|

 

ପନିପରିବା

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ କୋବିଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟିପୋକ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ରଛନ୍ଦା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି| ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 50ମିଲି ଲମ୍ବଡା-ସାଇହାଲୋଥ୍ରୀନ 4.9ସି.ଏସ. କିମ୍ବା 70ମିଲି ସ୍ପିନୋସାଡ 45ସି.ଏସ. 200ଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ|

ଆଜିକାଲି ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ଧଳାମାଛି ଆଦି ଶୋଷକ କୀଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି| ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 5ମିଲି ଇମିଡାକ୍ଳୋପ୍ରିଡ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ|          

ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାପାଇଁ ଝାଉଁଳିଥିବା ଅଗଡାଳ ଗୁଡିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ମାଟିରେ ପୋତିଦିଅନ୍ତୁ | ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 600ମିଲି ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ| ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 70ମିଲି ସ୍ପିନୋସାଡ ଓ 250ଗ୍ରା ଥିଓଡିକାର୍ବ  ଔଷଧକୁ ଅଦଳବଦଳ କରି 200ଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ|

ANNOUNCEMENT

Organising one day awareness training programme for Pump Technician and farmers to promote the use of energy sufficient agricultural pump sets on 25th February, 2020

MARKET INTELLIGENCE

 Rice seeds of var.Swarna(F), CR-1009Sub1(F), MTU1001(F) and MTU1010(T/L) will be available from 1st week May, 2020

NEWS AND EVENTS

Exposure Visit of Progressive Farmers from Assam to KVK, Bhadrak on 19 February 2020

Krishi Vigyan Kendra, Bhadrak

Bhadrak subdivision of the undivided Balasore district became a new district on 1st April 1993 vide Revenue Department Notification No. DRC-44/93.14218/R dated 27th March 1993 of Government Odisha

Bhadrak having a rich heritage and history derives its name as legend has it, from the Goddess Bhadrakali whose temple stands on the bank of the river Salandi. This district is bounded by Balasore district in the north, Jajpur district and river Baitarani is in the south, Keonjhar district is in the west and Bay of Bengal and Kendrapada district is in the east. With a population of 13,32,000 as per provisional figure of 2001 census. A number of deltaic rivers viz. Salandi, Baitarani, Kansabansa,Gamol, Mantei, Genguti, Kochila, Reba and Kapali pass through and around the District.

District Agriculture at A Glance

Agro Climatic Zone

North East Coastal Plain zone

Agro Ecological Situation

  1. Alluvial Canal Irrigated
  2. Low Lying Flood Prone
  3. Saline Soil Group

Geographical Area (ha)

2,70,164

 

Cultivable Land (ha)

1,76,000

 

Cropping Intensity

132%

Irrigated Area

Kharif

65%

Rabi

20%

Total Freshwater Area (ha)

4384

Freshwater Pisciculture water area (ha)

3848

Total Brackish Water Area (ha)

4027

Brackish water Pisciculture water area (ha)

2200

Coastline (Km)

50

Farmers

Small & Marginal - 82%

Avg. Land Holding (ha)

1.19

Climatic vulnerable blocks

Chandbali - Cyclone, Flood and Drought

Dhamnagar and Tihidi - Cyclone, Flood

Major Crops

Rice, Blackgram, Greengram, Mustard, Sunflower, Sesame, Jute, Vegetable crops & Fruit crops

Major Enterprises

Pisciculture, Dairy, Poultry, Mushroom

Our Activities

Our Success Stories

Multiple Cropping Pattern in Pisciculture

Off season mushroom production in low cost poly-houses

Mechanized Direct Seeded Rice

Relay cropping in vegetable cultivation

Our Staff

Dr Aurovinda Das

Dr Aurovinda Das working as Sr Scientist & Head in various KVKs under OUAT, Bhubaneswar since 2011. He started his profession career when joined as Asst. Professor in Agronomy in College of Agriculture, Bhubaneswar (OUAT) in 2005. He obtained his M.Sc (Agronomy) and Ph.D (Agronomy) from IARI, New Delhi. He has teaching, research and extension experience in the field of agronomy, Soil Science and allied sciences. Contributed significantly in promotion of pertinent technologies through KVK viz. resource conservation technology such as zero till in mustard, mechanized direct seeded rice, mechanical transplanted rice, rice fallow technology, weed and fertilizer management in field crops etc. Under his leadership KVK, Bhadrak received Best KVK Award 2016-17 at state level and Zonal Best KVK Award 2017-18 for the ICAR Zone V.

Mr. Ambika Prasad Nayak

Double Gold Medalist (B.F.Sc-1992 & M.F.Sc(Aquaculture)-1995)- Mr. Ambika Prasad Nayak stood First in all India ICAR-JRF examination(1992). More than 23years of experience in fish and fish seed production - as technical officer in shrimp hatcheries of Andhra Pradesh and Odisha from 1995 to 1998, from 1998 to 2005 as a officer with different capacities in the Fisheries department, Govt. of Odisha & From 2005 working as a Scientist(Fishery Sc.) in KVK, Bhadrak. He is a pioneer worker in standardizing multiple cropping pattern in pisciculture and year-round production of stunted fingerlings and yearlings.

Dr. Debiprasad Dash

University of Agriculture & Technology, Kumar Ganj, Faizabad, Uttar Pradesh in the year 1998, M.Sc. (Ag.) in Soil Science & Agril. Chemistry in the year 2000 at Banaras Hindu University, Senior Research Fellow in the ICAR (NATP) sponsored project from April, 2002 to June, 2004 and Ph.D. (Soil Science & Agril. Chemistry) in 2003 at Banaras Hindu University, Qualified in National Eligibility Test in Soil Science - Soil Chemistry/Fertility/Microbiology conducted by Agricultural Scientists Recruitment Board (ICAR), New Delhi- Dr. Debiprasad Dash having experiences of development of organic projects, certification process along with technical guidance to various companies and organization from 2004 to 2009, from 2009 to 2014 worked as Scientist (Soil Science) in KVK, Balasore and from 2014 onwards continuing in the same position at KVK, Bhadrak. He gives more emphasis on recycling of locally available wastes, use of biofertilizer, green manuring to restore soil health.

Rojalin Mohanta

Rojalin Mohanta has completed M. Sc. (Ag. Extn.) College of Agriculture, OUAT and completed an enjoyable period of teaching experience at Institute of Agricultural Sciences, SOA (Deemed to be University). She has three research publications and expertise in Agriculture Extension.

Kisan Mobile Advisory Service